OrdStröm byter domän

Ordström flyttar till egen domän – ordstromforlag.com – från domänen wordpress.ordstromforlag.com. Jag vet inte om sökningar till gamla adressen kommer att omdirigeras automatiskt till den nya. Eventuellt måste Du som vill följa förlaget ändra i sökningen.