Nya Vinkelben

Rogerbok.inddNu föreligger den tredje utgåvan av Henri Michaux tankebok Vinkelben (Poteaux d’angle), i tolkning av Roger Fjellström och med efterskrift av professor Per Bäckström, Karlstads universitet. OrdStröm gav första gången ut den 1980. Året efter publicerade Michaux en utökad version hos Gallimard. Inför OrdStröms andra utgåva, 1986, infördes de av Michaux tillfogade texterna i en kompletterande volym, Stoppskott. Originalets alla texter är nu samlade och tolkningen har setts över. Den gamla utgåvan av Vinkelben och tvillingvolymen Stoppskott utgår samtidigt ur sortimentet.

”Det är en liten tunn bok med en handfull aforismer, men varje mening har den dyrköpta insiktens tyngd, det avklarnade destillatet av ett livslångt grubbel”, skrev Torsten Ekbom i Dagens Nyheter om bokens första utgåva. ”Humorn genomströmmar hela Henri Michaux författarskap […] Det groteska tas i bruk i ett uppror mot all auktoritet, men är också ett medel för Michaux att, som den mystiker han var, uppnå en upplevelse av enhet i mångfalden”, skriver Per Bäckström i bokens efterskrift.

Nya Vinkelben finns såväl i tryckt version som i eboksversion. Beställbara på nätet och hos bokhandlare i din närhet. Distribution genom Förlagssystem, Elib och Publit.

*

Anmälningar/recensioner:

Effektivt motgift mot samtiden. Håkan Lindgren i SvD 22/4/2015. ”Vinkelben innehåller iakttagelser skrivna med blicken hos någon som inte riktigt har accepterat att han är mänsklig. Det gör boken till ett effektivt motgift mot samtiden.”

Michauxs aforismer rymmer en hel livsinställning. Håkan Lindgren i SvD 26/7/2015. ”Jag är frestad att skriva hela den här texten i form av citat. Det skulle bli tydligare än allt jag kan göra själv […] Det handlar inte bara om sådant som går att citera, utan lika mycket om den särskilda akustik och uppstår när en provocerande ödmjuk livsinställning fortsätter att eka i huvudet medan man läser den fjäderlätta strängheten i en rad fem sidor senare […] Han skriver från en ödemark som är lika avlägsen som Becketts, men hans inställning till den är annorlunda: han accepterar den, vill lära sig något av den. Om den här lilla boken fick det öde den förtjänade skulle den skjutas in i vår tid som när en kadmiumstav skjuts in i en överhettad kärnreaktor.”

En sökare som förmedlar sina råd om hur man når fram till sitt inre. Helena Jirenfelt i Tidningen Kulturen 15/6/2015. ”Michaux påvisar glappen i varandet, i ett medgivande och bekräftande av verklighetens pluralism samt jagets heterogenitet. Som läsare skönjer man en misstro mot mänskligheten, ett kunskapsförakt och en meningslöshet. Trots denna pessimism finns det en humor, som är ett väsentligt element i hans författarskap. Humorn ger texten en dynamik och skapar nyanser till den annars så krassa omkullkastade verkligheten.”

En ny bok: Vinkelben av Henri Michaux. Erik van Oijen i Kulturdelen 4/3/2016. ”Emellanåt stinger det till av någon svart och djupt förborgad insikt. Vissa teman återkommer trots allt, inte minst språkets roll i gränsdragningen mellan människa och människa, eller människa och djur. Därför drar man sig för att likna författaren vid spindeln: Arterna, liksom individerna, avgränsas från varandra och den som försöker bortse från dessa gränser riskerar att gå under.”

*

Släppevent, se här.

*