Ute: Pilgrimen reviderad

Omslag Pilgrimen 800 pix

1975 utkom en märklig indonesisk roman på engelska i Hongkong, The Pilgrim. Sex år tidigare hade den getts ut i Jakarta, efter att ha väntat i nio år på publicering. Det var den f.d. gerillakrigaren och poeten Iwan Simatupangs första roman. Han skrev den efter att tillsammans med sin hustru ha återvänt till Indonesien från en flerårig studievistelse i Holland och Frankrike. Boken kom till kort efter hustruns plötsliga död och under starkt intryck av denna händelse. Roger Fjellström hittade boken under en resa i Asien, översatte och gav ut Pilgrimen på OrdStröm förlag 1984 – det blev den första västliga utgåvan. Den fick inte en enda recension, köptes knappt in av biblioteken och sålde nästan ingenting. Nu ger förlaget den en andra chans, som ebok och med reviderad tolkning och omskrivet förord (den tidigare, tryckta utgåvan dras samtidigt in). Den är nämligen på väg att bli en modern klassiker i hela världen. Den belönades 1977 med det första ASEAN Literary Award for the Novel. Så nyligt som 2011 kom den i England, USA och Kanada – och uppmärksammas allt mer.

Ur Roger Fjellströms förord: ”… en liten såpad spång mellan västerländskt och asiatiskt, bland annat för att det är omöjligt att här sätta den ena mentala foten framför den andra och stadigt komma över… ja, vad? Ack, detta är en överspänd och möjligen obotligt förtvivlad tragedisk fars kring famnen och graven, konsten och makten, flaskan och filosofin, ett verk som i seriemagasinets barnsliga bildväxlingar gestaltar misslyckandets mod och nederlagets seger, formbrottens vånda och glädje, och livets dyra pris.

Dess människor är namnlösa som ofödda eller som utplånade gravar, deras känslor och handlingar är allas intima och rasande. Personerna kan plötsligt byta historia, plats och karaktär, är de alla du – eller jag?

Tid och rum är spiraler som lekfullt krymper och expanderar, pulserande i ljus och mörker, vibrerande av skrik som parar sig med skratt.

Boken har intensitet och temperatur värdiga ett tropiskt klimat. Lägg till det att den förmedlar flera lika egendomliga som starka kärlekshistorier.

I romanmaskineriet anar jag de klassiska indonesiska marionettspelen och den folkliga dansteatern, med stiliserade, arketypiska figurer och burleska, slapstickartade förvecklingar i stora gester. Men dessa former är berövade sin gängse karaktär av moralitet.

Människorna i boken skiftar med situation och belysning, men lever ändå påtagligt trots namnlöshet, tvetydighet och abstraktioner. Det äventyrliga och gåtfulla i människolivet tycks vara det centrala temat.

Simatupangs bok prövar att spränga och borra sig in mot tillvarons kärna. På vägen växer oavbrutet antalet som stupar, precis som utanför böckerna.

Här finns inslag av en anarkism och känsla av absurditet som vetter mot strömningar i sentida västerländsk konst. Den absurda teatern med exempelvis Beckett och Ionesco har säkerligen påverkat Iwan Simatupang, liksom Dario Fos farser. Bland romanförfattarna gissar jag att Boris Vian var den som stod honom närmast, även om en kritiker som Umar Junus hellre pekar på de allvarligare herrarna Claude Simon och Alain Robbe-Grillet. I bakgrunden hörs ekon av 60-talets studentrevolter och drop out-rörelser, med oförskräckt ifrågasättande av institutioner, akademier och samhällsstegar.”

 Iwan Simatupang 2                                

Gå in under fliken Om och av några författare: Iwan Simatupang och Pilgrimen så finner du Roger Fjellströms hela förord samt kapitel 1 av boken. Detsamma finns på Provläs.se.

Den kommer att kunna lånas på bibliotek och köpas för ca 90:- hos de näthandlar som säljer eböcker.

Missa den inte!

*