Wisława

Vad säga, man blir alldeles tyst.
Vinterkylans första dag med nyheten om Wisławas bortgång.
Svalhjärta, förbarma dig över oss!

*